ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επεμβάσεις που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στo Νοσοκομεία Υγεία από το
Χειρουργό Γιώργο Σταυρόπουλο

 • Λαπαροσκοπικό γαστρικό Bypass
 • Λαπαροσκοπικό γαστρικό Bypass σε έφηβο
 • Λαπαροσκοπική λεμφαδενεκτομή πυέλου σε Ca προστάτου
 • Λαπαροσκοπική εντερεκτομή λόγω ρήξεως εντέρου από ξένο σώμα μετά από 4 ¨ανοικτές¨ επεμβάσεις ( Γαστρεκτομή Bilroth I, Ολική υστερεκτομή, σκωλικοειδεκτομή και χολοκυστεκτομή )
 • Λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen με τοποθέτηση πλέγματος Goretex για διαφραγματοκήλη, μετά από ¨ανοικτή¨ επέμβαση
 • Λαπαροσκοπική τοποθέτηση δακτυλίου μετά από ¨ανοικτή¨ επέμβαση
 • Λαπαροσκοπική Nissen και αφαίρεση λειομυώματος ελλασονος τόξου Στομάχου με παρασκευή και διατήρηση των πνευμονογαστρικών νεύρων
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση συστροφής στομάχου μετά από δύο ανεπιτυχείς επεμβάσεις για δακτύλιο στομάχου
 • Λαπαροσκοπική αντικατάσταση δακτυλίου στομάχου
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου και γαστρικό Bypass (σε ένα στάδιο )
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ευμεγέθους παραοισοφαγικής κήλης με τοποθέτηση πλέγματος Goretex στο διάφραγμα και θολοπλαστική
 • Λαπαροσκοπικό γαστρικό bypass μετά από λαπαροσκοπική αποκατάσταση ευμεγέθους διαφραγματοκήλης ( Σε δύο στάδια )
 • Λαπαροσκοπικό γαστρικό Bypass μετά από γενικευμένη περιτονίτιδα και λύση πολλαπλών συμφύσεων σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα και τα ενδοκοιλιακά όργανα.
 • Esophyx
 • Stomaphyx plus ( Πρώτη φορά στην Ευρώπη )
 • Λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή μετά από ανοικτή κάθετη γαστροπλαστική Masson και μετεγχειρητική κοιλιοκήλη.
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου στομάχου και επιμήκης γαστρεκτομή μετά από ανοικτή τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου με εγκάρσια λαπαροτομία.
 • Ρομποτική σκωληκοειδεκτομή.
 • Ρομποτική χολοκυστεκτομή.
 • Ρομποτική Επιμήκης Γαστρεκτομή (Sleeve).
 • Ρομποτικό γαστρικό Bypass LRYGB
 • Λαπαροσκοπική πλαστική βουβωνοκήλης TEP
 • Λαπαροσκοπική παροχέτευση παρααορτικού αποστήματος
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου στομάχου και επιμήκης γαστρεκτομή μετά απο επανάκτιση βάρους σε λαπαροσκοπική τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου.
 • Λαπαροσκοπική βιοψία παραορτικών λεμφαδένων.
 • απαροσκοπική πλαστική βουβωνοκήλης με πλέγμα TAP
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ευμεγέθους διαφραγματοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος Goretex Dual Mesh μετά απο διάσπαση πλέγματος ( Mesh over mesh)
 • Μετατροπή γαστρικού bypass σε λαπαροσκοπικό banded γαστρικό bypass.
 • Λαπαροσκοπική Αριστερά κολεκτομή μετά από γενικευμένη περιτονίτιδα απο ρήξη σκωλικοειδούς, που προσπελάστηκε με δεξια παράμεση τομή.
 • Λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller και θολοπλαστική σε ασθενή με διαφραγματοκήλη και νοσογόνο παχυσαρκία.
 • Λαπαροσκοπική δεξιά κολεκτομή και εγκαρσιεκτομή μετά από λαπαροτομίες για περιτονίτιδα από ρήξη έλκους δωδεκαδακτύλου και εμπύημα χοληδόχου κύστεως (Τέταρτη επανεπέμβαση ).
 • Λαπαροσκοπικό γαστρικό bypass σε ασθενή με επανάκτιση βάρους μετά απο επιμήκη γαστρεκτομή (sleeve) με διάταση του στομάχου και διολίσθηση του στομάχου στο μεσοθωράκιο ( ευμεγέθη δια-φραγματοκήλη ) .
 • Ενδοσκοπική σύγκληση συριγγίου, μετά απο διαφυγή σε επιμήκη γαστρεκτομή ( Sleeve gastrectomy ) και ανακατασκευές γαστρικού θυλάκου, μετά απο επανάκτιση βάρους σε γαστρικά bypass με το σύστημα Overstich.
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση υποτροπής διαφραγματοκήλης με συστροφή και απόφραξη του στομάχου στο μεσοθωράκιο σε ασθενή με εγκεφαλοπάθεια.
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαγραγματοκήλης Bochdaleck και κατ΄ επολίσθηση σε ασθενή που είχε προηγηθεί γαστρεκτομή sleeve χωρίς απώλεια βάρους. Μετά την αποκατάσταση του ενδοκοιλιακού οισοφάγου και σύγκληση του διαφράγματος έγινε λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή sleeve σαν τρίτη επανεπέμβαση με το επιθυμητό αποτέλεσμα απώλειας βάρους.
 • Ενδοσκοπική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με το σύστημα overstitch (Apollo). Endosleeve. Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την ενδοσκοπική θεραπεία της παχυσαρκίας.