ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι επεμβάσεις παχυσαρκίας γίνονται στο στομάχι ή και το λεπτό έντερο του παχύσαρκου ασθενούς με σκοπό τον περιορισμό ή και την δυσαπορρόφηση της τροφής . Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε μείωση των θερμίδων και τελικά σε απώλεια βάρους.

Όλες οι επεμβάσεις παχυσαρκίας και οι επανεπεμβάσεις μπορούν να γίνονται λαπαροσκοπικά από έμπειρους χειρουργούς που εφαρμόζουν τις αρχές της βαριατρικής χειρουργικής.

Οι επεμβάσεις παχυσαρκίας ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες:

Α. Περιορισμού
Β. Δυσαπορρόφησης
Γ. Μικτού τύπου

Οι επεμβάσεις παχυσαρκίας είναι αποδεδειγμένα ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών που πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Όχι μόνο οδηγούν τον ασθενή σε απώλεια βάρους αλλά έχουν και μηχανισμούς θεραπείας των συνοδών νοσημάτων όπως υπέρταση και διαβήτης.

Οι συχνότερες επεμβάσεις που γίνονται παγκοσμίως είναι οι γαστρικές παρακάμψεις (gastric bypass )και η επιμήκης γαστρεκτομή (sleeve)ή γαστρικό ¨μανίκι¨.

Οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε επεμβάσεις παχυσαρκίας χρειάζονται λεπτομερή έλεγχο για την σωστή επιλογή της επεμβάσεως και στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση για να έχουν κατά το δυνατόν τα καλύτερα αποτελέσματα.