ΟΙΣΟΦΑΓΟΜΥΟΤΟΜΗ HELLER

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αχαλασία οισοφάγου είναι μία πρωτοπαθής διαταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου και χαρακτηρίζεται από απώλεια των περισταλτικών κυμάτων του σώματος του οισοφάγου και αδυναμία χαλάρωσης του κατώτερου σφικτήρα (LES )του οισοφάγου. Η αχαλασία οφείλεται σε καταστροφή του μυεντερικού πλέγματος του οισοφάγου και μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία. Η αχαλασία είναι σχετικά σπάνια ασθένεια. Η θεραπεία της αχαλασίας είναι η λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Οι ασθενείς έχουν προοδευτικά επιδεινούμενη δυσφαγία, απώλεια βάρους και εμέτους. Οι ασθενείς με αχαλασία μπορεί να αντιμετωπισθούν ενδοσκοπικά ή χειρουργικά. Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι (π.χ. διαστολές οισοφάγου ) μπορεί να βοηθήσουν προσωρινά τα συμπτώματα της αχαλασίας. Η οισοφαγομυοτομή Heller αντιμετωπίζει ριζικά την αχαλασία και είναι η καλύτερη μέθοδος για την θεραπεία της αχαλασίας.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πριν την οισοφαγομυοτομή Heller οι ασθενείς –εκτός από τον συνηθισμένο έλεγχο – πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθες εξετάσεις.

Α. Μανομετρία οισοφάγου.
Β. Ενδοσκοπικό έλεγχο (γαστροσκόπιση,οισοφαγοσκόπιση).
Γ. Οισοφαγογραφία ( ακτινολογικό έλεγχο οισοφάγου).

Ασθενείς που έχουν και συμπτώματα παλινδρόμησης (¨καούρες¨) πρέπει να κάνουν και 24ωρη πεχαμετρία πριν υποβληθούν σε λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ

Η οισοφαγομυοτομή Heller γίνεται λαπαροσκοπικά μέσα από μικρές τομές 5-10 mm. Ο οισοφάγος παρασκευάζεται και γίνεται διαίρεση της κυκλοτερούς μυϊκής στοιβάδας του σε ύψος περίπου 5-6 cm και 2cm επί της καρδιακής μοίρας του στομάχου. Η διαίρεση της κυκλικής μυϊκής στοιβάδας στην οισοφαγομυοτομή Heller γίνεται με ψαλίδι υπερήχων. Μετά την ολοκλήρωση της οισοφαγομυοτομής Heller ακολουθεί κάποια αντιπαλινδρομική επέμβαση (Θολοπλαστική Dor) , ώστε να μην γίνεται αναγωγή του περιεχομένου του στομάχου. Πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται και ενδοσκοπική οισοφαγομυοτομή, αλλά αναμένονται τα αποτελέσματα από μεγάλες μελέτες για να εγκατασταθεί σαν εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης της αχαλασίας.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Οι ασθενείς, μετά την λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller, μεταφέρονται στον νοσηλευτικό όροφο. Την επομένη ημέρα γίνεται ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου και λαμβάνουν υδρική δίαιτα. Η παραμονή στο νοσοκομείο όσων υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller είναι συνήθως 24-48 ώρες.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η πιο σοβαρή επιπλοκή της λαπαροσκοπικής οισοφαγομυοτομής Heller είναι η διάτρηση του οισοφάγου η οποία συμβαίνει σε ποσοστό κάτω του 5%. Αυτή συμβαίνει πιο συχνά σε όσους έχουν υποβληθεί σε διαστολές του οισοφάγου ή έγχυση botox στον οισοφάγο χωρίς θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι ασθενείς αυτοί που θα χειρουργηθούν τελικά με λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller, έχουν ίνωση στην περιοχή της επεμβάσεως και μεγαλύτερη πιθανότητα για διάτρηση. Έτσι σε νεαρά άτομα με αχαλασία προτιμάται εξ αρχής η αντιμετώπιση της αχαλασίας με λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μετά την παρέλευση του πρώτου δεκαήμερου από την λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller οι ασθενείς αρχίζουν να λαμβάνουν μαλακές εύπεπτες τροφές και μετά από ένα μήνα είναι σε ελεύθερη δίαιτα. Όσο πιο νωρίς γίνεται η επέμβαση τόσο πιο εύκολα αποκαθίσταται η διάταση και η κινητικότητα του οισοφάγου. Σε μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες η αντιμετώπιση της αχαλασίας αλλά και ο βαθμός της ικανοποίησης των ασθενών (καλή ποιότητα ζωής ) ξεπερνά το 95% μετά από λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή Heller.