ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα που γίνεται με μικρές τομές 5-10mm. Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή είναι σήμερα η επέμβαση εκλογής για σπλήνες μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Ο σπλήνας βρίσκεται στο αριστερό άνω μέρος της κοιλιάς, σε έπαφή με το στομάχι, το διάφραγμα, και την ουρά του παγκρέατος. Είναι ένα όργανο με σύνθετη λειτουργία και άφθονη αιμάτωση. Η ασφαλής επέμβαση για τον ασθενή αποτελεί πρόκληση για τον χειρουργό. Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, σαν ελάχιστα επεμβατική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων που έχουν σχέση με το σπλήνα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή έχει ένδειξη στις παρακάτω κατηγορίες :

A. Όγκους του σπλήνα (κακοήθεις ή καλοήθεις) Β. Κύστεις του σπλήνα ( παρασιτικές ή όχι παρασιτικές)
Γ. Τραύμα του σπλήνα
Δ. Απόστημα του σλήνα
Ε. Αιματολογικά Νοσήματα

( Για καλύτερο έλεγχο της αιματολογικής εικόνας, σταδιοποίηση, ή θεραπεία)
Π.χ. Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, Λεμφώματα, κ.α.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εκτος από τον συνηθισμένο προεγχειρητικό έλεγχο-για τη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή - είναι απαραίτητη η απεικόνιση του σπληνός με αξονική τομογραφία, της αγγείωσης του οργάνου, ο έλεγχος ύπαρξης σπληνιδίου και ένα πλήρες αιματολογικό προφίλ για τον ασθενή. Σε περιπτώσεις τραύματος με μεγάλη κάκωση του σπλήνα η αφαίρεση του οργάνου γίνεται με λαπαροτομία.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή γίνεται με προσθία ή με πλαγία προσπέλαση. Οι σύνδεσμοι του σπλήνα με το στομάχι, το παχύ έντερο, και το διάφραγμα διαιρούνται με το ψαλίδι υπερήχων. Τα αγγεία της πύλης του σπλήνα διαιρούνται με συρραπτικό λαπαροσκοπικό μηχάνημα (stapler). Λαμβάνεται μέριμνα να μην τραυματιστεί το πάγκρεας. Στην λαπαροσκοπική σπληνεκτομή ο σπλήνας βγαίνει από μικρή τομή 5cm που γίνεται στο κάτω μέρος της κοιλιάς ή πολτοποιείται και αφαιρείται μέσα σε σάκκο.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Μετά την λαπαροσκοπική σπληνεκτομή ο ασθενής μεταφέρεται στον όροφο. Κινητοποιείται και λαμβάνει υγρά από το στόμα την πρώτη ημέρα και σε 48 -72 ώρες εξέρχεται με παρακολούθηση.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή μπορεί να παρουσιάσει τις παρακάτω επιπλοκές:

Α. Αιμορραγία 4%
Β. Επιπλοκές από το Αναπνευστικό 3% (Πνευμονία, εμβολή, υπεζωκοτική συλλογή).
Γ. Λοίμωξη 1%
Δ. Άλλες επιπλοκές 3%(ειλεός, ισχαιμία μυοκαρδίου κ.α.)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μετά τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες ο ασθενής επιστρέφει στις δραστηριότητες του με περιοδικό έλεγχο από τον χειρουργό και τον αιματολόγο. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα -μετά την λαπαροσκοπική σπληνεκτομή -για την πρόληψη της σήψης μετά από σπληνεκτομή.