ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γίνονται μέσα από πολύ μικρές τομές, έχουν ελάχιστο πόνο, ταχεία ανάρρωση και άριστα αισθητικά αποτελέσματα.

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις άρχισαν να εφαρμόζονται από το 1989 οπότε έγινε και η πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Πολλά χρόνια πριν όμως οι χειρουργοί είχαν σχεδιάσει εργαλεία και προσπαθήσει να έχουν πρόσβαση στην κοιλιακή χώρα ή σε κοίλα σπλάχνα με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο ( ουρολόγοι, γυναικολόγοι), δεν είχαν όμως κάνει ολοκληρωμένες επεμβάσεις.

Μετά την πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή που έγινε για πέτρες στη χολή (χολολιθίαση) άνοιξαν οι ορίζοντες της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Από τεχνολογική άποψη δημιουργήθηκαν πολλά εργαλεία που διευκολύνουν την επιτέλεση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής ( κάμερες υψηλής ευκρίνειας, insufflators, συρραπτικά εργαλεία κ.α.). Από την πλευρά των χειρουργών έγιναν απόπειρες με μεγάλη επιτυχία για την εφαρμογή σχεδόν όλων των επεμβάσεων της χειρουργικής με την λαπαροσκοπική μέθοδο.

Σήμερα οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γίνονται από εξειδικευμένους χειρουργούς σε κέντρα που έχουν άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό. Το ρομποτικό σύστημα DaVinci και οι ενδοσκοπικές τεχνικές συντελούν στην διεύρυνση των τεχνικών, που έχουν σχέση με τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και οδηγούν την αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων με ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση. (Minimal Invasive Surgery).