ΕΠΑΝΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Οι επανεπεμβάσεις μετά από μία προηγηθείσα εγχείρηση για παχυσαρκία είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει σαν πιθανή εκδοχή ο κάθε ασθενής και να είναι σε θέση να εκτελέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ο ειδικός χειρουργός.

Οι επανεπεμβάσεις παχυσαρκίας μπορεί να είναι επιβεβλημένες είτε μετά από κάποια επιπλοκή είτε μετά από επανάκτηση του βάρους οπότε ενδέχεται να χρειάζεται μετατροπή σε άλλη επέμβαση. Οι επανεπεμβάσεις παχυσαρκίας μπορεί να γίνουν λαπαροσκοπικά από έμπειρους χειρουργούς υπάρχει όμως πιθανότητα να είναι αναγκαία η λαπαροτομία.

Ο γαστρικός δακτύλιος είναι η επέμβαση που θα χρειαστεί πιθανότατα επανεπέμβαση στο βάθος του χρόνου. Η πιθανότητες επιπλοκών μετά από γαστρικό δακτύλιο αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, ο ασθενής μπορεί να επανακτήσει το βάρος του και να είναι αναγκαία η επανεπέμβαση παχυσαρκίας. Η αντικατάσταση του γαστρικού δακτυλίου με άλλο δακτύλιο σε περίπτωση επιπλοκής αυξάνει πολύ την πιθανότητα να εμφανισθεί η ίδια ή άλλη επιπλοκή και γενικώς είναι καλύτερα να αποφεύγεται, εκτός αν η αντικατάσταση γίνεται λόγω αστοχίας του υλικού του δακτυλίου. Μετά την αφαίρεση του δακτυλίου ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή ή σε λαπαροσκοπικό γαστρικό By pass. Η επανεπέμβαση παχυσαρκίας μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την αφαίρεση του γαστρικού δακτυλίου ή σε 4-6 μήνες που είναι και το προτιμότερο τεχνικά. Ασθενής με επιμήκη γαστρεκτομή μπορεί επίσης να χρειαστεί επανεπέμβαση παχυσαρκίας. Οι συχνότερες αιτίες είναι η επανάκτηση βάρους λόγω αύξησης του μεγέθους του στομάχου ή η αδυναμία ελέγχου των συνοδών νοσημάτων (σακχαρώδους διαβήτη). Η επανεπέμβαση παχυσαρκίας που μπορεί να γίνει μετά από επιμήκη γαστρεκτομή είναι πάλι επιμήκης γαστρεκτομή ( resleeve ) ή λαπαροσκοπικό γαστρικό by pass. Γενικά όμως είναι προτιμότερο όταν για κάποιο λόγο αποτυγχάνει μια επέμβαση περιοριστικού τύπου η επανεπέμβαση παχυσαρκίας να είναι γαστρικό By pass.

Το γαστρικό Bypass θεωρείται η πιο αποτελεσματική επέμβαση για την νοσογόνο παχυσαρκία. Εντούτοις υπάρχου ασθενείς στου οποίους μπορεί να είναι αναγκαία η επανεπέμβαση παχυσαρκίας. Η διάμετρος της αναστόμωσης μεταξύ του γαστρικού θυλάκου και του λεπτού εντέρου της διατροφικής έλικας μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο των ετών και έτσι το γαστρικό by pass να χάσει την περιοριστική του δυνατότητα. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ανακατασκευή της αναστόμωσης ή μετατροπή σε χολοπαγκρεατική εκτροπή. Η ανακατασκευή της αναστόμωσης μπορεί να γίνει πλέον και ενδοσκοπικά και ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητες του αυθημερόν.

Οι χειρουργικές επιπλοκές όλων των ειδών των επεμβάσεων ενδέχεται να αντιμετωπισθούν με επανεπέμβαση παχυσαρκίας. Η διαφυγή, η αιμορραγία, ο ειλεός, η διάτρηση κ.α. είναι ορισμένες από τις επιπλοκές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επανεπέμβαση. Η διαφυγή εάν είναι μικρή και δεν επηρεάζει τον ασθενή θέτοντας τον σε κίνδυνο πρέπει να αντιμετωπίζεται συντηρητικά χωρίς επέμβαση.