ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η Ενδοσκοπική Χειρουργική περιλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις που γίνονται με την βοήθεια ενδοσκοπίων. Στη γενική χειρουργική τα ενδοσκόπια προωθούνται στο σημείο της επεμβάσεως από το στόμα του ασθενούς ή το ορθό. Εκτός από τις πολύ μικρές επεμβάσεις που γίνονται στα ιατρεία και συνήθως αφορούν βιοψίες του βλεννογόνου του στομάχου ή του εντέρου, έχουν καθιερωθεί και συνεχώς εξελίσσονται νέες μέθοδοι επεμβάσεων με θεραπευτικά ενδοσκόπια με σκοπό την επέκταση του πεδίου της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Πριν από λίγες δεκαετίες οι περισσότερες παθήσεις του πεπτικού συστήματος που χρειάζονταν χειρουργική επέμβαση γίνονταν με λαπαροτομία δηλ. με ανοικτή χειρουργική. Αυτό συνεπάγονταν περισσότερο πόνο, μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές, όπως κήλη, ειλεό, λοίμωξη, κ.α. Σήμερα σχεδόν όλες οι επεμβάσεις γίνονται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Ταυτόχρονα η ενδοσκοπική χειρουργική κάνει κάποιες επεμβάσεις να γίνονται με ελάχιστη επίπτωση στην φυσιολογία του ασθενούς και υπόσχεται ένα ευρύ πεδίο εξέλιξης της χειρουργικής στο μέλλον.

Αναφέρουμε τις συνηθισμένες αλλά και νέες μεθόδους τις ενδοσκοπικής χειρουργικής:

ERCP: Ενδοσκοπική παλίνδρομος χολαγγειο-παγκρεατογραφία . Σκιαγραφείται ο χοληδόχος πόρος, γίνεται αφαίρεση λίθων και αντιμετώπιση του ίκτερου για καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις.

POEΜ: Διαστοματική οισοφαγομυοτομή για αχαλασία και άλλες παθήσεις του οισοφάγου.

ENDOSLEEVE: Ενδοσκοπικό sleeve (ενδοσκοπική γαστροπλαστική) με το σύστημα Overstitch. (APPOLO ENDOSURGERY INC.) Η πιο ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας , ορισμένων επιπλοκών της παχυσαρκίας και ορισμένων επανεπεμβάσεων της παχυσαρκίας.

ESD: Ενδοσκοπική εκτομή και αφαίρεση υποβλεννογονίων όγκων.

EFTR: Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκων με όλο το τοίχωμα του σπλάχνου και σύγκληση τοιχώματος.

Ανακατασκευή γαστρικού bypass (Resizing gastric bypass).

Ανακατασκευή επιμήκους γαστρεκτομής (Gastric Sleeve repair).

Σύγκληση συριγγίων του πεπτικού συστήματος.

Ενδοσκοπική σύγκληση διαφυγής (Leak) μετά από βαριατρικές ή άλλες επεμβάσεις.

Τα κέντρα που υποστηρίζουν τις ανωτέρω τεχνικές χρειάζονται την κατάλληλη τεχνική υποδομή και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την άρτια εφαρμογή της κάθε μεθόδου, αλλά και την δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. (Π.χ. να υπάρχει η δυνατότητα και η τεχνογνωσία κάποια αιμορραγία ή διάτρηση να αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά.)