ΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Ο γαστρικός δακτύλιος είναι μία επέμβαση κατά της παχυσαρκίας που βασίζεται στην τοποθέτηση μίας συσκευής από σιλικόνη στο άνω τμήμα του στομάχου κοντά στο σημείο που ενώνεται ο οισοφάγος με το στομάχι. Ο γαστρικός δακτύλιος επικοινωνεί με ένα μικρό ρυθμιστικό τύμπανο που τοποθετείται κάτω από το δέρμα στο υποδόριο. Με βάση την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων όταν βάζουμε υγρό στο μικρό τύμπανο (port) αυτό διανέμεται και στον γαστρικό δακτύλιο και αυξομειώνει το εύρος του γαστρικού δακτυλίου. Η τροφή που φθάνει από τον οισοφάγο στο στομάχι συναντά έναν μικρό γαστρικό θύλακο που δημιουργείται επάνω από τον γαστρικό δακτύλιο και αδειάζει αργά στο υπόλοιπο στομάχι που βρίσκεται κάτω από τον γαστρικό δακτύλιο.

Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά και η πιθανότητα περιεγχειρητικών επιπλοκών είναι ελάχιστη για έναν έμπειρο χειρουργό. Η νοσηλεία είναι περίπου 24 ώρες και η πρώτη ρύθμιση του γαστρικού δακτυλίου γίνεται μετά από ένα μήνα περίπου. Ο ασθενής πρέπει να σιτίζεται με μαλακές καλά μασημένες τροφές, να αποφεύγει τα γλυκά γενικώς και να κανονίζει την ποσότητα του φαγητού έτσι ώστε να μην προκαλείται εμετός.

Γενικά θεωρείται εύκολη επέμβαση που βασίζεται στον περιορισμό της τροφής κυρίως διότι προκαλεί δυσφαγία στον ασθενή. Είναι εύκολα αναστρέψιμη διότι ο γαστρικός δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί λαπαροσκοπικά. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση επανακτάται το βάρος και ο ασθενής υποβάλλεται σε άλλου είδους επέμβαση. Ο γαστρικός δακτύλιος δεν συμφύεται με το στομάχι, δημιουργεί όμως πολλές συμφύσεις με τα γύρω όργανα και ιστούς. Στο στομάχι, στην περιοχή του δακτυλίου δημιουργείται μια ινώδης ταινία που πρέπει να αφαιρείται στις επανεπεμβάσεις.

Παρόλο που δεν υπάρχουν συχνές και σοβαρές επιπλοκές επιπλοκές το πρώτο διάστημα μετά την επέμβαση, υπάρχουν επιπλοκές που η πιθανότητα εμφάνισης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και συνήθως οδηγούν σε αφαίρεση του γαστρικού δακτυλίου. Οι συχνότερες είναι :

  • Nα μετατοπιστεί ο γαστρικός δακτύλιος με αποτέλεσμα ο αρχικά μικρός θύλακος επάνω από τον δακτύλιο να μεγαλώσει και να προκαλούνται συνεχείς έμετοι.(slippage)
  • Να μεταναστεύσει ο γαστρικός δακτύλιος μέσα στο στομάχι διαβρώνοντας το τοίχωμα του στομάχου. (migration)
  • Να παρουσιαστεί μεγάλη διάταση του οισοφάγου - ένα είδος ιατρογενούς αχαλασίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια εμέτους ή εισροφήσεις.
  • Αστοχία υλικού.( Να χαλάσει κάποιο τμήμα της συσκευής του γαστρικού δακτυλίου).

Όπως έχει αποδειχθεί από μεγάλες μελέτες, οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν γαστρικό δακτύλιο μετά την δεκαετία είτε θα χρειαστεί να χειρουργηθούν ξανά, είτε θα επανακτήσουν το βάρος τους κυρίως λόγω των ανωτέρω επιπλοκών.

Με αυτά τα δεδομένα και ίσως λόγω της κακής ποιότητας ζωής που έχουν οι ασθενείς με τον γαστρικό δακτύλιο όλο και περισσότεροι χειρουργοί παγκοσμίως αποφεύγουν την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας και προτιμούν άλλες επεμβάσεις.