ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΤΥΧΩΣΗ

Η γαστρική πτύχωση είναι η επέμβαση κατά την οποία το σώμα και ο θόλος του στομάχου συρράπτεται - χωρίς να αφαιρείται - με αποτέλεσμα να μειώνεται ο όγκος αλλά και η ενδοτικότητα (compliance) του στομάχου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται κορεσμός και απώλεια βάρους.

Η γαστρική πτύχωση δεν έχει έγκριση σαν επέμβαση για την νοσογόνο παχυσαρκία και είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται σε ορισμένες μόνο ομάδες ασθενών με μικρό BMI.

Επίσης είναι πολύ πιθανόν οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε γαστρική πτύχωση να χρειαστούν στο μέλλον επανεπέμβαση λόγω επανάκτησης βάρους. Τότε είναι ενδεχόμενο να υπάρξει διαφυγή, σε περίπτωση που τα συρραπτικά εργαλεία διαιρέσουν το στομάχι σε περιοχές που έχει προηγηθεί η γαστρική πτύχωση.

Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά με βραχεία νοσηλεία.