ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επεμβάσεις που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στo Νοσοκομεία Υγεία από το
Χειρουργό Γιώργο Σταυρόπουλο